ชื่อไทย : จุกพราหมณ์
ชื่อท้องถิ่น : เข็มหนู, นมหนูหัวกลม
ชื่อสามัญ : Chuk phram, The Indian Acriopsis 
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Acriopsis indica Wight
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
รูปทรงกลม 
ใบ :
รูปแถบมี 2 ใบ ขนาด 1 x 10 ซม. ปลายแหลม 
ดอก :
ออกเป็นช่อยาว ทอดเอียงห้อยลงมา มีดอกจำนวนมาก ดอกขนาด 0.8 - 1 ซม. กลีบเลี้ยงคู่ข้างเชื่อมกันเป็นรูปแถบ สีเขียวอมเหลืองเช่นเดียวกับกลีบเลี้ยงบน กลีบดอกรูปซ้อนสีเหลืองอ่อน มีจุดสีน้ำตาลเรื่อปลายกลีบมน กลีบปากสีขาว รูปขอบขนาน ขอบกลีบไม่เรียบ กลางแผ่นกลีบมีสันเตี้ยๆ 2 สัน กลางเส้าเกสรมีรยางค์เขี้ยวยื่นยาวอย่างเด่นชัด
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : กันยายน สิ้นสุดระยะติดดอก : พฤศจิกายน
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา       พบในป่าไม้ผลัดใบที่โล่งแจ้งแสงแดดจัด ที่ความสูงประมาณ 1000 เมตรจาก ระดับน้ำทะเล                          

ถิ่นกำเนิด         ………………………………

การกระจายพันธุ์          ทางตอนเหนืออินเดีย พม่า ไทย ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์

การปลูกและการขยายพันธุ์ : ปลูกในกระถาง ติดแผ่นไม้ รดน้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ วัสดุปลูกที่ใช้เช่น กาบมะพร้าวสับ หากปลูกติดกิ่งหรือลำต้นควรเลือกต้นที่มีเปลือกที่สามารถดูดซับความชื้นได้ดี ทรงพุ่มไม่หนาทึบ อากาศถ่ายเทสะดวก แดดรำไร ขยายพันธ์โดยการแบ่งกอ หรือเพาะเมล็ด
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ : ไม้ดอกไม้ประดับ
แหล่งอ้างอิง : สลิล สิทธิสัจจธรรม. 2552. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย 2, อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, กรุงเทพฯ.  http://www.orchidspecies.com/acrindica.htm
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
กล้วยไม้
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554